Skip to main content

Yon sit entènèt ofisiyèl pou gouvènman Etazini an

Ede ou Navige Pwosedi Imigrasyon yo

Yon kote santralize pou enfòmasyon ak resous sou pwosedi imigrasyon devan Biwo Ekzekitif pou Revizyon Imigrasyon (EOIR).

GADE PLIS ANBA

Eksplore opsyon espesyalman pou ou

Men enfòmasyon sou pwosedi imigrasyon yoki ka enterese ou. Tanpri chwazi opsyon ki apwopriye a.

Enfòmasyon Jeneral sou EOIR

Ki sa li fè, ki jan sa mache, ak kòman pou kontakte yon moun nan ajans lan.

Mwen se yon moun nan Pwosedi Imigrasyon devan EOIR

Mwen ta renmen gen enfòmasyon sou sa ki pral rive pandan odyans yo ak sa mwen ka fè pou prepare ka mwen an.

Mwen se yon Avoka oswa Reprezantan Akredite

Mwen ta renmen enfòmasyon sou pratik devan tribinal imigrasyon yo ak BIA a.

Sèlman disponib nan lang Anglè.

Enfòmasyon Jeneral sou EOIR